Poprvé zveřejněno na podzim 2002 Klub přátel turistiky při Knihovně národní Království českého rozhodl opět sobě vyjít na čerstvé ovzduší, tentokráte k Neumětelům. Napřed kočárem s kolesy pryžovými cestu Horymírovu po slavném seskoku ze skály Vyšehradské pozorně až do Neumětel sledoval. Obrázky první ukazují dnešní Neumětel podobu.

http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9865.jpg
Náves Neumětelská se vchodem hřbitovním ...
36.03 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9864.jpg
... a brána sama spíše vjezd do statku barokního připomínající
46.13 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9866.jpg
Velký kříž dřevěný před branou hřbitovní nám byl východiskem
48.11 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9867.jpg
Vlasta s důkazem podzimním na cvikru visícím
35.73 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9868.jpg
Velkým zklamáním nám byl pomník Šemíkův přeskromý ...
42.67 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9869.jpg
... jenž občané nemětelští místo slavného rodáka tohoto jen přizdobili
30.02 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9870.jpg
Zklamání patrné je zjevně na postoji všech oudů klubu turistického, kteří památník tento za zlatý hřeb výletu považovat chtěli
47.86 kb
 
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9871.jpg
Zklamání pak poněkud zmírněno krásným hřbitůvkem neumětelským s dřevěnou zvonicí bylo
44.35 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9872.jpg
Ještě v Neumětelích nás čina větrná a dštivá převeliká zastihla ...
33.94 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9873.jpg
... čehož některé knihovnice k návštěvě ústraní hospodského použily ...
28.79 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9874.jpg
... nicméně poté krokem svižným studeným větrem poháněným ...
23.65 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9875.jpg
... se všichni na cestu dštivou vydali ...
31.60 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9876.jpg
... ke kopcům v okolí neumětelském ...
24.90 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9877.jpg
... na kterých vladyka Horymír ...
33.54 kb
 
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9878.jpg
... Šemíka tvrdým trainingem ku skoku vyšehradskému připravoval
33.81 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9879.jpg
Jako první jich, jak vidno, dostihla lékařka výpravy naší Renata
35.82 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9880.jpg
Další cesta naše pak vedla podél lesa hlubokého ...
29.29 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9887.jpg
... Houšina zvaného ...
38.34 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9892.jpg
... a tímto lesem, ...
50.32 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9893.jpg
... jakož i krajinou malebnou ...
30.13 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9894.jpg
... k Želkovicům, kde na místě zvaném Špejchar ...
27.46 kb
 
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9895.jpg
... se rodiště Šemíkovo dle bájí starých nachází ...
28.32 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9896.jpg
a kde sličná děva publiku vděčnému ...
30.61 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9897.jpg
... jednoho z potomků ...
31.46 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9898.jpg
... Šemíkových ...
37.63 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9899.jpg
... a dressuru jeho ...
35.80 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9900.jpg
... předvádí ...
37.75 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9901.jpg
... a pak jej ustájiti může
35.89 kb
 
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9902.jpg
Naš cesta pak pokračovala ...
32.46 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9903.jpg
... kolem psa barvy podivné ...
34.29 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9904.jpg
... jehož dámy naše v podezření držely, že s barvou svou se u friseura shledal
42.21 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9905.jpg
Pak cestu další jsme obtížně hledali ...
48.17 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9906.jpg
... ale ji našli a z kopce zpět ku rodišti Šemíkovu chvíli hleděli
24.95 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9907.jpg
Na cestě k cíli následujícímu jsme překvapení zažili ...
35.32 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9908.jpg
... když znenadání ...
31.33 kb
 
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9909.jpg
... nás skupina dívek zbojných jízdních zaskočila ...
33.26 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9910.jpg
... a obrati chtěla ...
31.32 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9912.jpg
... nicméně množství našeho se zalekla a na útěk se obrátila
31.40 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9911.jpg
Poté jiná nebezpečenství ...
18.61 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9913.jpg
... nás cestou ohrožovala, jako třeba ...
24.07 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9914.jpg
... černá mračna bouřková
24.93 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9915.jpg
Až obec Málkov nás kapličkou svou uvítala ...
35.12 kb
 
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9916.jpg
... a milník na cestě poloviční
32.73 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9917.jpg
S jakou statečností ...
38.88 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9918.jpg
... a veselou myslí jsme pokračovali ...
38.39 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9919.jpg
... vidno na těchto dokumentech obrazových
38.90 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9920.jpg
Včele, jak je jejím zvykem, opět Renata kráčí ...
35.88 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9921.jpg
... a s Waldou další cestu naviguje
42.15 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9922.jpg
Z počasí jasného se opětovně ...
31.55 kb
 
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9923.jpg
... zamračené stalo ...
21.89 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9924.jpg
... ale rychle se znovu vyjasnilo ...
31.32 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9925.jpg
... což prudký sestup ...
29.62 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9926.jpg
... k obci ...
31.09 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9927.jpg
... lounínské poutníkům našim ...
33.46 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9928.jpg
... k dobrému bylo ...
33.19 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9929.jpg
... i když cesta blátivá ...
33.77 kb
 
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9930.jpg
... i deštná jim překážku nesnadnou vytvořila
32.05 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9931.jpg
V Louníně samém ...
25.45 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9932.jpg
... na nás sice liška jakási poštěkávala ...
25.40 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9933.jpg
... ale neohrožená chefka naše Irena ...
42.63 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9934.jpg
... všem dobrého ducha dodala ...
34.54 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9935.jpg
... takže když trnitým hájem jsme se prodrali ...
42.00 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9936.jpg
... poprvé v dáli jsme cíl cesty naší koutkem oka spatřili
21.29 kb
 
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9937.jpg
Krásnou krajinou s efekty ...
26.72 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9938.jpg
... slunečními a mračnými ...
25.90 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9939.jpg
... jsme cílové obce konečně dosáhli ...
46.64 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9940.jpg
... a finishem usilovným ...
31.95 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9941.jpg
definitivně cíle svého - jmenovitě Restaurace nádražní ve Zdicích dosáhli a notnou sekeru zde zanechali
35.50 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9942.jpg
Zde pak při očekávání vlaku pražského ...
30.18 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9943.jpg
... jsme v akci spatřiti mohli ...
32.68 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9944.jpg
... nejnovětší typ lokomotivy parní (jenž dle barevnosti své je též papouškem zvaný) ...
31.25 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9945.jpg
... při odjezdu směrem k Berounu
23.77 kb
http://www.tenzor.cz/praha/neumetely/dscf9946.jpg
Leč daleko vidět ji nebylo, nebotˇ mlhu maskovací vypustila
26.06 kb

Další akcí klubu turistického bude návštěva předvánoční staroslavného města královského Kouřimě, kterážto se dne čtrnáctého měsíce příštího uskuteční.


© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info