alt

alt

alt

alt

Na plastice je Ježíš v zahradě Getsemanské, aspoň myslím. Jestli si to dobře pamatuji, tak poté, co ho zradil Jidáš a co Ježíš předpověděl svou smrt, se odebral do řečené zahrady a tam se modlil k Bohu, aby od něj odvrátil kalich smrti - ještě ho drží v ruce, tedy ten Bůh. Vlevo už učedníci tuší, že modlitba nebude vyslyšena a předem oplakávají svého Mistra.

Klášter v Opočnu byl kapucínský, a kapucíni patří menším františkánům, kteří žili ve velké prostotě. To vcelku odpovídá, přestože je klášterní kostel barokní, je tato plastika jedinou jeho výraznější ozdobou. S kapucíny také souvisí i místní svátek, vlastně bývalá pouť, které se říká "porcinkule". Pro vysvětlení tohohle zvonivého slovíčka si zajděte sem.

Další obrázky z Opočna

Secesní renezance
Monografie velikána
© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info