Velký i Malý Blaník utopené v řepkovém poli. Nebo v biopalivu, chcete-li.

Porovnejte tuto fotografii s podobnými fotografiemi dříve zde zveřejněnými. Ty jsou z letního času a z trochu jiného místa. Přesto uvidíte podobný úhel pohledu na tyto dva kopce nedaleko města Vlašimi.
© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info